เอกสารออกรถ

เอกสารในการออกรถมอเตอร์ไซค์

ซื้อเงินสด


จดทะเบียนในนามบุคคล
♦ สำเนาบัตรประชาชน

♦ สำเนาทะเบียนบ้าน

จดทะเบียนในนามนิติบุคคล
♦ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

♦ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หน้าแรก 1 ใบ

♦ พร้อมให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัทฯ


♦ ซื้อเงินผ่อน


อาชีพเป็นพนักงานประจำ
♦ บัตรประชาชนตัวจริง 

♦ สำเนาทะเบียนบ้าน

♦ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด 1 เดือน (หากไม่มีสลิปเงินเดือน  ใช้สเตสเม้นท์ย้อนหลัง 3-6 เดือน)

อาชีพอิสระ 

♦ บัตรประชาชนตัวจริง 

♦ สำเนาทะเบียนบ้าน


เงื่อนไขของผู้ที่ต้องการซื้อผ่อน

- คุณสมบัติทั่วไป 

♦ อายุ 20-70 ปี (อายุ18ปี ออกได้ ต้องมีผู้ปกครองยินยอม)

♦ มีรายได้เป็น 3 เท่าของค่างวดรถรุ่นที่ต้องการ

♦ มีอายุการทำงาน 1 เดือนขึ้นไป

♦ มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และ ที่บ้านที่ชัดเจน

หากลูกค้าคุณสมบัติไม่เหมือนข้างต้น ก็สามารถออกได้ ยินดีให้คำปรึกษา แอดไลน์มาคุยได้เลย  @dckk

***เงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่ไฟแนนซ์กำหนด***